MEDEDELING

Wij hebben onrechtmatig gehandeld jegens Nintendo door flashcards te koop aan te bieden en te verkopen voor gebruik met onder meer Nintendo 3DS video game consoles, alsmede modchips en ombouwdiensten ann te bieden en te verkopen voor (gebruik met) Nintendo Wii video game consoles. Wij hebben besloten ons met onmiddellijke ingang te onthouden van deze onrechtmatige handelingen jegens Nintendo en zullen de vorengaande flashcards, modchips en ombouwdiensten daarom niet meer aanbieden. Deze producten en diensten zijn onrechtmatig jegens Nintendo en bovendien onrechtmatig jegens de video game industrie in zijn geheel, doordat het de verspreiding van ongeautoriseerde kopie├źn van video games aanmoedigt.

ANNOUNCEMENT

We have acted unlawfully against Nintendo by offering for sale and selling Flashcards for use with Nintendo 3DS videogame consoles, as well as Modchips and modification services for (use with) Nintendo Wii video game consoles. We have decided to immediately cease and desist these unlawful acts against Nintendo and will therefore no longer offer the aforementioned Flashcards, Modchips and modification services. These products and services are unlawful against Nintendo and the video game industry as a whole, because they encourage the distribution of unauthorized copies of videogames.